Privacy verklaring

INLEIDING

Bij uw gebruik van onze producten en diensten kunnen wij, Provic.nl, professionals in  informatiemanagement, informatie van u en over u verzamelen. In deze privacy verklaring geven wij aan welke persoonsgegevens we verwerken en hoe wij daarmee omgaan, uw privacy is immers belangrijk voor ons. Mocht u daarover vragen hebben, dan kunt u gebruik maken van de contactgegevens onderaan deze pagina.

TOEPASSELIJKHEID

Ons privacy beleid is van toepassing op alle producten en diensten van Provic.nl welke u aantreft onder onze websites:

U dient zich ervan bewust te zijn dat Provic.nl niet verantwoordelijk is voor het privacy beleid van andere sites, die via een link op onze website beschikbaar zijn. Door gebruik te maken van deze website geeft u aan het privacy beleid te accepteren.

Dit privacy- en cookiebeleid is van toepassing op de verwerking van gegevens door Provic.nl, tevens statutair eigenaar.
De verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens is Provic.nl.

BEVEILIGING VAN UW GEGEVENS

Provic.nl spant zich tot het uiterste in om passende organisatorische en technische maatregelen te nemen om persoonsgegevens van gebruikers te beveiligen tegen onrechtmatige verwerking en/of verlies. Werknemers van Provic.nl die toegang hebben tot de persoonsgegevens zijn gehouden aan een geheimhoudingsverklaring.

GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS

Bij het gebruik van onze diensten en websites laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij verwerken niet altijd alle onderstaande gegevens. Dat is namelijk afhankelijk van welke diensten en functionaliteiten u op onze website wenst te gebruiken. Zo verwerken wij uw cv, motivatiebrief en opleidingsniveau alleen wanneer u online bij ons solliciteert en geven we pas uw gegevens door aan potentiële werk- en opdrachtgevers na uw uitdrukkelijke toestemming.

PERSOONSGEGEVENS

Bij reacties, of (email) correspondentie, Voornaam, Achternaam, (Huidige) functie, (Mobiel) telefoonnummer en E-mailadres.
Bij open sollicitaties : Roepnaam, Voorletters, Tussenvoegsel, Achternaam, Geslacht, Geboortedatum, Telefoon, mobiel, E-mailadres, Adres, Postcode, Woonplaats en Land Opleidingsniveau Behaalde diploma’s CV

VERANTWOORDELIJKHEDEN

De beheerder van de website is in geen geval verantwoordelijk voor falen, storingen, moeilijkheden of onderbrekingen van het functioneren van de website, waardoor de website of een van haar functionaliteiten niet toegankelijk is. De wijze waarop u verbinding zoekt met de website is uw eigen verantwoordelijkheid. U dient zelf alle geschikte maatregelen te nemen om uw apparatuur en uw gegevens te beschermen tegen o.a. virussen. U bent bovendien zelf verantwoordelijk voor de websites en de gegevens die u op internet raadpleegt. De beheerder is niet aansprakelijk voor juridische procedures die tegen u worden gevoerd: vanwege het gebruik van de website of diensten toegankelijk via internet; vanwege het schenden van de voorwaarden van deze privacy policy.

UW RECHTEN ALS BETROKKENE

Op grond van artikel 15 lid 1 uit de AVG heeft u het recht op inzage van de verwerkte gegevens, ook heeft u recht op rectificatie van gegevens (artikel 16 uit de AVG) en op gegevenswissing op grond van artikel 17 lid 1 uit de AVG.  Ook kunt u bezwaar maken tegen een gegevensverwerking. Ieder verzoek daartoe dient te worden gericht aan info @ provic.nl of u kunt per post uw verzoek indienen. Binnen 1 maand na ontvangst van het ingediende verzoek, krijgt u antwoord op uw verzoek en zullen wij aangeven wat wij vervolgens met uw persoonsgegevens doen. Afhankelijk van de complexiteit en het aantal verzoeken kan deze termijn indien nodig met 2 maanden worden verlengd. Wij zullen u hiervan op de hoogte stellen direct na ontvangst van uw verzoek en zulks binnen een termijn van 1 maand.

BEWAARTERMIJNEN

De door Provic.nl verzamelde gegevens worden gebruikt en bewaard voor de duur zoals deze bij wet is bepaald. Wij respecteren hierbij de rechten van betrokkenen en verwerken persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is voor het oorspronkelijk doel (doelbinding).

COOKIES

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij bezoek aan onze website geplaatst wordt op de harde schijf van uw computer. Een cookie bevat gegevens zodat u bij elk bezoek aan onze website als bezoeker kunt worden herkend. Het is dan mogelijk om de website speciaal op u in te stellen en het gebruik ervan te vergemakkelijken. Wanneer u onze website bezoekt, verschijnt er een banner wanneer we u informeren over het gebruik van cookies. Bij verder gebruik van onze website accepteert u het gebruik ervan. Uw toestemming is geldig voor een periode van 13 maanden. Als onderdeel van ons interne Cookiebeleid maken wij gebruik van een Cookie Consent Manager, voordat u doorgaat kunt u een keuze maken uit functionele (noodzakelijk), analytische (statistieken), marketing of voorkeuren (preferences) cookies.

Wij gebruiken de volgende soorten cookies:

Google Analytics (analytische cookies) Bing Analytics (marketing cookies) Functionele cookies (noodzakelijke cookies) Voorkeuren (preferences cookies) Analytische cookies: om inzage te krijgen in het bezoek aan onze website op basis van informatie over bezoekersaantallen, top landing pages, top blog posts (populaire pagina’s en onderwerpen). Op deze wijze kunnen wij de communicatie en informatievoorziening beter afstemmen op de behoeften van bezoekers van onze website. We kunnen niet zien wie onze websites bezoekt of vanaf welke PC het bezoek plaatsvindt. Marketing cookies: met deze cookies traceren wij welke pagina een bezoeker heeft gevolgd met als trigger het e-mailadres. Uit de informatie over bezochte website onderdelen kunnen persoonlijke interesses worden afgeleid. Dit werkt alleen als u als bezoeker gegevens heeft achtergelaten en daarmee ook toestemming geeft. Functionele cookies: zoals sessie- en login cookies voor het bijhouden van sessie- en inloginformatie.

TOEPASSELIJK RECHT

Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. De rechtbank van de woonplaats/vestigingsplaats van de beheerder is exclusief bevoegd bij eventuele geschillen omtrent deze voorwaarden, behoudens wanneer hierop een wettelijke uitzondering van toepassing is.

WIJZIGING PRIVACY VERKLARING

Provic.nl kan de privacy verklaring aanpassen. De meest actuele versie ervan is altijd via de website van Provic.nl te raadplegen.

CONTACT

Met dit privacy- en cookiebeleid willen wij u duidelijkheid geven over de manier waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan. Hebt u vragen over dit document, of de verwerking van gegevens (verzoek om inzage, wijzigen of verwijderen van gegevens), dan kunt u die stellen per e-mail via info @ Provic.nl.