Hoe kunnen we helpen?

IGIC -Technologie

U bent hier:
< Alle onderwerpen

IGIC Technologie

In het IGIC model moet er, in het belang van de informatievoorziening, een balans gevonden worden tussen technologische oplossingen, mogelijkheden en de informatie(behoefte).

1. Hoe past technologie in de voorziening van informatie?
2. Hoe is technologie in staat om te voldoen in communicatie?
3. Hoe kan technologie de “business” ondersteunen bij het behalen van de bedrijfsdoelstellingen?
4. Hoe kunnen we de gebruikers ondersteunen bij het gebruik van (nieuwe) technologie.

Een verschil met andere modellen is dat de IT (processen) niet uitgediept worden. IT is een (complex) vakgebied dat zijn eigen verantwoording heeft en balans moet brengen in de onderdelen waaruit het bestaat. Informatiemanagement geeft aan wat de “business” nodig heeft en IT zal dit balanceren binnen de mogelijkheden (mensen, software, hardware, netwerk).
IT zal ook bijdragen aan technologische ontwikkelingen en innovaties. IT is daarom voor informatiemanagement én de organisatie een belangrijke (sparring) partner.

I(C)T

Vanuit puur IT perspectief wordt er echter te weinig aandacht gegeven aan de “informatie” component.
Technologie wordt als doel gezien en informatie blijft onderbelicht. Daarom is het belangrijk dat informatiemanagement de schakel is die de informatie (behoefte) koppelt aan technische voorzieningen. Informatiemanagement is hierbij de opdrachtgever.

Niet-geautomatiseerde informatievoorziening

Een (deel) informatievoorziening kan ook bestaan uit een niet-geautomatiseerde voorziening. Het vlak technologie bestaat uit een of beide voorzieningen.
Voor de verdere invulling van het IGIC model maakt dit niet uit. Een niet-geautomatiseerde informatievoorziening kan bestaan uit allerlei
informatie die (bijvoorbeeld) vanuit het verleden nooit is gedigitaliseerd of die noodzakelijkerwijs niet digitaal hoeft of kan zijn.
In de praktijk wordt dit nogal vaak vergeten als informatie hierop wijzigt. 

Wellicht herkent iedereen wel de verouderde (geprinte) normen, versie van technische tekeningen of handleidingen die binnen organisaties rondzwerven? Hiervan zijn veel versies niet meer actueel en bevatten dus foutieve informatie.
Dit levert onnodige “ruis” op en dat moet voorkomen worden in het belang van de eisen aan informatie.

Ook voor informatie die niet digitaal aanwezig is, maar wel van belang is voor de informatievoorziening, zullen er richtlijnen en procedures gemaakt moeten worden. Het vlak “niet-geautomatiseerde informatie” bestaat uit richtlijnen en procedures. Hiervoor geldt hetzelfde principe als voor de geautomatiseerde informatievoorziening.
Informatiebehoefte, communicatie en businessprocessen moeten ook hiervoor geïnventariseerd worden.

Inhoudsopgave