Hoe kunnen we helpen?

IGIC – resources

U bent hier:
< Alle onderwerpen

IGIC – resources

Een factor die grote positieve of negatieve invloed kan hebben op het IGIC-model zijn beschikbare resources. 
Effectief management van data/informatie kan bemoeilijkt worden wanneer bepaalde resources niet beschikbaar zijn. 

Budget: Het budget voor de informatievoorziening is een belangrijke factor. Om hun informatie effectief te beheren, moeten organisaties investeren in de juiste technologie, infrastructuur en mensen. Dit omvat niet alleen hardware- en softwarekosten, maar ook training én ondersteuning. Dit laatste wordt vaak vergeten. 
Beschikbaar budget moet elke keer afgewogen worden door de belangen, behoefte en doelstellingen van een organisatie duidelijk voor ogen te hebben. Dit is een taak en verantwoording van informatieprofessionals om business management hiervan bewust te maken. 

Mensen: Een ander belangrijke factor zijn de mensen binnen een organisatie. Dit omvat niet alleen het personeel dat verantwoordelijk is voor het informatiebeheer, maar ook het gehele personeelsbestand dat dagelijks informatie gebruikt en creëert.
Het is van cruciaal belang om ervoor te zorgen dat medewerkers over de nodige vaardigheden, kennis en training beschikken om informatie effectief te beheren. Dit kan het inhuren van mensen met gespecialiseerde vaardigheden omvatten, zoals informatiemanagers, functioneel beheerders, datawetenschappers of informatiebeveiligingsexperts, of het opleiden van bestaande werknemers. 

Kennis is een essentiële factor voor een effectieve informatievoorziening. Dit omvat niet alleen inzicht in hoe informatie effectief kan worden beheerd, maar ook inzicht in de informatiemiddelen van de organisatie en hoe deze worden gebruikt. Organisaties moeten ervoor zorgen dat hun medewerkers toegang hebben tot de juiste informatie en begrijpen hoe ze deze moeten gebruiken. Dit kan het creëren van kennisbeheersystemen, om de toegankelijkheid van informatie te verbeteren.

Een effectieve informatievoorziening vereist zorgvuldige planning en de juiste middelen, zoals voldoende budget, bekwaam personeel en toegang tot kennis. Organisaties moeten in deze factor investeren om ervoor te zorgen dat ze hun informatie effectief en efficiënt kunnen beheren. 

IGIC resources
Inhoudsopgave