Hoe kunnen we helpen?

IGIC – informatie

U bent hier:
< Alle onderwerpen

IGIC – informatie

Het vlak “informatie” zorgt ervoor dat informatie een toegevoegde waarde zal zijn voor de organisatie door het inventariseren van de informatiebehoefte en eisen die aan informatie worden gesteld.
Informatie is noodzakelijk voor het ondersteunen van alle activiteiten in een organisatie en het kunnen nemen van tactische beslissingen van het management. Het is van cruciaal belang dat informatie altijd voldoet aan de behoefte, eisen en criteria van de organisatie.

Eisen aan informatie

Accuraat
informatie moet correct zijn. Het moet duidelijk zijn waar de informatie over gaat en wat er eventueel mee gedaan moet worden. Ook mogen er geen fouten in zitten. Informatie die fouten bevat is slecht voor een organisatie. Om dit op te lossen zullen mensen extra tijd moeten besteden aan het oplossen van de fouten of men gaat met foutieve informatie werken.

Compleet
informatie moet compleet zijn. Wanneer informatie niet volledig is, zullen mensen met te weinig informatie moeten werken of op zoek moeten naar meer gegevens om de informatie die ze nodig hebben compleet te maken. Dit kost ook weer extra tijd, geld en frustratie.

Relevant
informatie moet relevant zijn voor de mensen die haar ontvangen. Informatie moet bij de juiste mensen terechtkomen. Er moet voorkomen worden dat mensen niet-relevante informatie ontvangen. 

Consistent
informatie bestaat uit een samenhangend geheel waarbij de herkomst bekend en herleidbaar is.

Betrouwbaar
informatie moet betrouwbaar zijn. Vertrouwen mensen informatie niet, dan is dit slecht voor een organisatie en gaan mensen op zoek naar andere bronnen, die wellicht nog minder betrouwbaar zijn en dit kost extra tijd (geld). 

Bereikbaar
informatie moet voor iedereen bereikbaar zijn. 

Inhoudsopgave