Hoe kunnen we helpen?

IGIC – Business

U bent hier:
< Alle onderwerpen

IGIC Business (vlak)

 

Het vlak “business” vormt een belangrijk onderdeel van het IGIC model. Het maakt deel uit van de integrale informatievoorziening.

Wat wordt verstaan onder “business”?

Onder “business” verstaan we alle processen, structuren en richtlijnen die opgezet zijn door een organisatie (business management) om tot een uiteindelijke dienst of product te komen.
Datgene waaraan een bedrijf zijn bestaansrecht aan ontleent.
De “business” zal echter ondersteuning moeten bieden in de vorm van goede procedures, processen, richtlijnen en beleid van een organisatie daarbij rekening houden met de doelstellingen en missie van de organisatie.

Wanneer processen vanuit de business niet compleet of duidelijk zijn, moet dit – in het belang van een goede informatievoorziening – eerst inzichtelijk worden gemaakt.
Gegevens die gegenereerd worden vanuit de business (activiteiten) moeten correct zijn en voldoen aan de eisen die de business én informatiemanagement eraan stellen. 

In een bedrijfsproces zijn er activiteiten die gegevens en informatie genereren of transformeren. Deze gegevens (informatie) moeten voldoen aan eisen in het belang van de voortgang van een bedrijfsproces.
Er kan echter een verschil ontstaan in wat bepaalde activiteiten in een bedrijfsproces kunnen aanleveren en wat men zou moeten aanleveren (behoefte).

Dit “moeten” is gebaseerd op de behoefte aan informatie die noodzakelijk is voor de ondersteuning van de rest van de activiteiten in een bedrijfsproces. Als hier iets niet goed gaat heeft dit negatieve consequenties voor het uiteindelijke product of dienst.
Informatiemanagement behoort de verantwoording te hebben om het “kunnen” en “moeten” in evenwicht te krijgen. Dit is echter alleen mogelijk wanneer informatiemanagement vanuit “informatie governance” een juiste afstemming heeft met “business management”.
Het is natuurlijk niet vreemd dat dit in de praktijk een spanningsveld kan zijn van business management en informatiemanagement.

Business management zal moeten voldoen aan de vraag van informatiemanagement (en in eigen belang) door het verbeteren van bedrijfsactiviteiten en -processen in het belang van de informatievoorziening, als informatiemanagement ziet dat er manco is.
In de praktijk zien we dat dit een samenspel van verschillende belangen is.
Daarom is het belangrijk voor informatiemanagement om als volwassen partner mee te kunnen doen in een organisatie door goede (factor) informatie governance.
Dit door de juiste verantwoording, rollen en positie van informatiemanagement in de organisatie.

Inhoudsopgave