Hoe kunnen we helpen?

Data governance

U bent hier:
< Alle onderwerpen

Het belang van Data Governance

Het proces van het beheren, organiseren en beschermen van gegevens binnen een organisatie staat bekend als data governance. Het omvat het ontwikkelen van beleid, procedures en normen voor het verzamelen, opslaan en gebruiken van gegevens op een manier die de waarde ervan maximaliseert en tegelijkertijd het risico op inbreuken of misbruik minimaliseert.

Effectief gegevensbeheer is essentieel in het huidige digitale landschap, waar gegevens een waardevol bezit zijn met ernstige gevolgen als er misbruik van wordt gemaakt. Het draagt bij aan de nauwkeurigheid, consistentie en compliance van de gegevens van een organisatie met wet- en regelgeving. Het helpt ook de privacy en veiligheid te beschermen van personen van wie de organisatie gegevens verzamelt en gebruikt.

Data governance bestaat uit verschillende belangrijke onderdelen:

1. Beleid en procedures: Deze definiëren de regels en richtlijnen voor het verzamelen, opslaan en gebruiken van gegevens binnen een organisatie.

2. Toezichthouders data zijn individuen of teams die verantwoordelijk zijn voor het beheer van de gegevens van een organisatie, inclusief het waarborgen dat deze accuraat en consistent zijn en in overeenstemming met beleid en regelgeving.

3. Data governance board: Een groep belanghebbenden, waaronder toezichthouders, IT-professionals en bedrijfsleiders, die belast zijn met het toezicht op het data governance proces en het nemen van datamanagement beslissingen.

4. De overkoepelende structuur en reeks richtlijnen die bepalen hoe data governance binnen een organisatie wordt geïmplementeerd, wordt het data governance framework genoemd. Het omvat beleid, procedures, rollen en verantwoordelijkheden en andere onderdelen van het data governance-proces.

Het implementeren van effectieve data governance binnen een organisatie heeft verschillende voordelen:

1. Verbeterde datakwaliteit: Een organisatie kan ervoor zorgen dat haar gegevens accuraat en consistent zijn door beleid en procedures vast te stellen voor het verzamelen, opslaan en gebruiken van gegevens. Dit kan leiden tot betere besluitvorming en bedrijfsresultaten.

2. Data governance verbetert de gegevensbeveiliging door inbreuken op gegevens en ongeoorloofde toegang tot gevoelige gegevens te voorkomen. Het helpt er ook voor te zorgen dat gegevens worden gebruikt in overeenstemming met wet- en regelgeving, zoals de General Data Protection Regulation (GDPR) van de Europese Unie.

3. Data governance verbetert de compliance door organisaties te helpen bij het voldoen aan wettelijke vereisten en het voorkomen van boetes bij niet-naleving.

4. Data governance verbetert de dataprivacy door de privacy te beschermen van personen van wie de gegevens door een organisatie worden verzameld en gebruikt.

De implementatie van data governance is een complex proces dat de deelname van meerdere belanghebbenden en de ontwikkeling van sterke beleidslijnen en procedures vereist. Het is een continu proces dat regelmatig moet worden geëvalueerd en bijgewerkt om ervoor te zorgen dat het blijft voldoen aan de behoeften van de organisatie en haar belanghebbenden.

Data governance
Inhoudsopgave