Hoe kunnen we helpen?

9-vlaksmodel

U bent hier:
< Alle onderwerpen

9-vlaksmodel informatiemanagement

Ook wel het AIM, Amsterdam Informatie Model genoemd, is een model dat verantwoordingen met betrekking tot de informatievoorziening en de relaties binnen een organisatie weergeeft.

Het 9-vlaksmodel heeft 3 rijen en 3 kolommen.
De rijen bestaan uit:
– Strategie (strategisch)
– Structuur (tactisch)
– Uitvoering (operationeel)

Elke kolom heeft 3 vlakken:
– Business
– Informatie & communicatie
– Technologie.

In totaal zijn er 9-vlakken, vandaar de naam; 9-vlaksmodel.

Wat opvalt is dat dit model een aparte verantwoordelijkheid heeft met betrekking tot informatie & communicatie. Door deze aparte “verantwoording” ontstaat een vakgebied dat noodzakelijk is voor de koppeling tussen “business” en ICT.

Op strategisch niveau is een CIO verantwoordelijk voor het informatiebeleid. Dit geldt tevens voor het ICT beleid.

Op tactisch (inrichting) is de informatie manager verantwoordelijk voor de informatievoorziening. Hij/zij geeft richting aan de informatievoorziening en voorziet in de toegevoegde waarde van informatie in een organisatie.

Op operationeel (uitvoerend) niveau is een functioneel beheerder verantwoordelijk voor het herkennen van de informatiebehoefte.

Inhoudsopgave