Hoe kunnen we helpen?

IGIC – Bewustwording

U bent hier:
< Alle onderwerpen

IGIC – Bewustwording

IGIC facet : bewustwording (awareness)

 

Bewustwording.

“Waar zijn we nou allemaal mee bezig?!”

 Dit is een uitspraak die in de praktijk wel eens voortkomt.

Dit komt voort uit frustraties door soms onverschilligheid van mensen uit een organisatie.
Hoe komt het dat “de mens” in de organisatie soms zo “onverschillig” is?

Dit heeft te maken met meerdere facetten van de mens in een organisatie, waaronder het bewustwordingsproces. 

Is men echt bewust van het werk, de missie, bedrijfsdoelstellingen en het grotere geheel waar men deel van uitmaakt in de organisatie?
Is men als organisatie (en als mens) bewust wat er leeft en speelt in- en buiten de organisatie dat invloed heeft op de organisatie?
Mensen zijn druk om taken en activiteiten uit te voeren, maar weet men “waarom” men iets doet en wat dit in en voor een organisatie betekent?
Is men bewust hoe men verantwoordelijkheid moet nemen en wat dit betekend?

Soorten bewustwording in een organisatie

Zelfbewust – hoe maak “ik” deel uit van het grotere geheel in de organisatie
Van hoog tot laag, iedereen in een organisatie moet zelfbewustzijn creëren.

Organisatie Bewust – Weten wat er speelt in een organisatie door gevoel te krijgen wat er leeft (intern/extern), gezegd én niet gezegd wordt.
Ook spelen hierbij ook de verbanden die de activiteiten en het bedrijfsproces heeft een rol.

 Organisatorisch bewustwording

Organisatorisch bewustwording is het begrijpen van een organisatie in alle lagen.

Gevoel krijgen bij de organisatie in de geschreven en ongeschreven regels. Dit helpt bij het begrijpen van situaties, problemen en het aandragen van oplossingen.

 

Hiermee ontstaat er bewustwording en inzichten hoe een organisatie zich verhoudt en de branche waarin men werkt. Het omvat een manier waarop een organisatie zich verhoudt tot de wereldeconomie. Dit inzicht helpt om doelen te vertalen naar verbeteringen en de informatievoorziening.

 

Als men bewust is van de organisatorische verbanden, moet men ook de spelers kennen, de collega’s, of ondergeschikten. Men moet ook de externe krachten begrijpen die invloed hebben op de organisatie en iedereen in het bedrijf – de concurrenten, trends in de sector, overheidsbeleid, economie en andere (wereldwijde) dynamieken.
Innovatie kan alleen ontstaan wanneer er organisatorisch bewustzijn is.

IGIC resources
Inhoudsopgave