IGIC-S model

Integraal gebalanceerd informatie en communicatie model voor samenwerkingen.

Dit model voor de informatievoorziening bij samenwerkende organisaties beschrijft alle belangrijke factoren om tot een goede informatievoorziening te kunnen komen. Elk vak heeft raakvlak met het andere. Een vak is niet meer- of minder belangrijk dan het ander.

Een ander voordeel van het IGIC model is dat het model naadloos kan integreren in een keten- of projectsamenwerking. Dit model heet het IGIC-S model. 

Hierdoor wordt visueel zichtbaar wat ervoor nodig is om tot een goede informatievoorziening bij samenwerkingen te komen.