IGIC®-fundamenten

Integraal gebalanceerd informatie en communicatie model.

De IGIC-fundamenten bestaan uit vier fundamentele bouwstenen, genaamd “vlakken”.

Deze vlakken zijn het fundament van elke (digitale) informatieorganisatie.
De centrale spil van deze fundamenten is de informatieprofessional die deze vlakken moet invullen en het model in “evenwicht” moet zien te krijgen.

Dit is een van de belangrijkste taken van een informatieprofessional: balans brengen in de informatievoorziening.

Business

Het vlak “business” bestaat uit alle processen, structuren en richtlijnen die opgezet zijn door een organisatie (businessmanagement) om tot een uiteindelijke dienst of product te komen.

De “business” moet ondersteuning bieden in de vorm van goede procedures, processen en richtlijnen.
Informatieprofessionals moeten de business ondersteunen met alle aspecten van de informatievoorziening.

Informatie vanuit de business moet correct zijn en voldoen aan de eisen die de business én  informatiemanagement eraan stellen. 

Informatie

Het vlak “informatie” zorgt ervoor dat informatie een toegevoegde waarde zal zijn voor de organisatie door het inventariseren van de informatiebehoeften en eisen die aan informatie worden gesteld.

Een van de belangrijkste zaken is vertrouwen krijgen in de informatie(kwaliteit), dit is een zeer belangrijk aspect binnen dit vlak.

Informatie is noodzakelijk voor het ondersteunen van alle activiteiten in een organisatie en het kunnen nemen van tactische beslissingen van het management.

Het is van cruciaal belang dat informatie altijd voldoet aan vooraf gestelde eisen.

Technologie

In het vlak “technologie” moet, in het belang van de informatievoorziening een balans worden gevonden tussen technologische oplossingen, mogelijkheden en de informatie(behoefte).
IT is daarbij een belangrijke sparringspartner.

Daarnaast is het belangrijk om de organisatie te ondersteunen bij het functioneel gebruik van de geautomatiseerde en niet-geautomatiseerde informatievoorziening.

Ook portfolio, relatie en budgetbeheer vallen hieronder. Daarnaast een toekomstgerichte visie en volgen van ontwikkelingen. 

Communicatie

Het vlak “communicatie” betekent de wijze waarop deze een positieve bijdrage levert aan de ondersteuning en verbetering van de activiteiten (werkprocessen). Ook met betrekking tot de koppeling van individuele activiteiten in een bedrijfsproces.

De belangrijke vraag ‘Hoe kunnen we informatie op een zo efficiënt en effectieve manier over brengen?’ moeten we altijd beantwoorden.

Alle stakeholders moeten daarbij geinventariseerd zijn. De vraag “wie” moeten we beantwoorden. 
Communicatie heeft altijd een zender en ontvanger nodig.