IGIC® – Fundamenten

Integraal gebalanceerd informatie en communicatie model.

De IGIC fundamenten bestaan uit vier fundamentele bouwstenen, genaamd “vlakken”.

Deze vlakken zijn het fundament van elke (digitale) informatie organisatie.
De centrale spil van deze fundamenten is de informatieprofessional die deze vlakken moet invullen en het model in “evenwicht” moet zien te krijgen.

Dit is een van de belangrijkste taken van een informatieprofessional. Het balanceren van de informatievoorziening.

Business

Het vlak “business” bestaat uit alle processen, structuren en richtlijnen die opgezet zijn door een organisatie (business management) om tot een uiteindelijke dienst of product te komen. 

De “business” moet ondersteuning bieden in de vorm van goede procedures, processen en richtlijnen.
Informatieprofessionals moeten de business ondersteunen met alle aspecten van de in-formatievoorziening.

Informatie vanuit de business moet correct zijn en voldoen aan de eisen die de business én informatiemanagement eraan stellen. 

Informatie

Het vlak “informatie” zorgt ervoor dat informatie een toegevoegde waarde zal zijn voor de organisatie door het inventariseren van de informatiebehoefte en eisen die aan informatie worden gesteld.

Informatie  is noodzakelijk voor het ondersteunen van alle activiteiten in een organisatie en het kunnen nemen van tactische beslissingen van het management.

Het is van cruciaal belang dat informatie altijd voldoet aan eisen en criteria.

Technologie

In het vlak “technologie”  moet er, in het belang van de informatievoorziening, een balans worden gevonden  tussen technologische oplossingen, mogelijkheden en de informatie(behoefte). 
IT is daarbij een belangrijke sparringspartner. 

Communicatie

Het vlak “communicatie” betekent de wijze waarop deze een positieve bijdrage levert aan de ondersteuning en verbetering van de activiteiten (werkprocessen). Ook met betrekking tot de koppeling van individuele activiteiten in een bedrijfsproces.