IGIC® – Factoren

Invloeden van zowel buitenaf als van binnenuit een organisatie zorgen ervoor dat het model uit elkaar getrokken zal worden als er niets met deze factoren gedaan wordt.
Dit zijn de “push effecten”. Deze factoren hebben een zeer sterke invloed op het al dan niet slagen van een goede informatievoorziening.

Voor deze vier belangrijke factoren is er  we een afkorting:
G I R A

Informatie Governance

Dit is de wijze waarop een organisatie omgaat met de visie, beleid, verantwoordingen en processen die ervoor moeten zorgen dat de informatievoorziening op een efficiënte en effectieve manier ingezet kan worden om de organisatiedoelstellingen te halen.
Zonder governance zullen doelstellingen niet gerealiseerd worden.

Innovatie

Innovatie is het introduceren van nieuwe technologieën, ideeën of methoden die het mogelijk maken dat een organisatie beter en efficiënter gaat werken.

Innovatie creëert ook kansen en is cruciaal voor het voortbestaan, de groei en het succes van een organisatie.

Resources

Met resources bedoelen we de middelen die een organisatie ter beschikking heeft bij het ondersteunen van het proces om tot een goede informatievoorziening te komen. Dit betekent natuurlijk niet dat elke bedrijfsresource hierin ondersteuning kan bieden.

De informatievoorziening is (uiteindelijk) ook een resource voor de “business”, waarbij informatie wordt gezien als een heel belangrijke “asset”. 

Adaptability

Dit is de wijze waarop een organisatie zich kan aanpassen aan voortdurend veranderende omstandigheden. Deze omstandigheden (Macro/meso/micro omgeving) kunnen diverse oorzaken hebben, zoals economisch, innovatie, politiek of nieuwe wet- en regelgeving.