IGIC®-factoren

Invloeden afkomstig van zowel buiten als binnen een organisatie zorgen ervoor dat het model uit elkaar getrokken zal worden als niets met deze factoren gedaan wordt.
Dit zijn de “push-effecten”. Deze factoren hebben een zeer sterke invloed op het al dan niet slagen van een goede informatievoorziening.

Voor deze vier belangrijke factoren is er een afkorting:
G I R S

Governance (informatie-governance)

Dit is de manier waarop een organisatie omgaat met de visie, het beleid, de verantwoordingen en de processen die ervoor moeten zorgen dat de informatievoorziening op een efficiënte en effectieve manier ingezet kan worden om de organisatiedoelstellingen te halen.
Zonder governance zullen doelstellingen niet gerealiseerd worden.

Innovatie

Innovatie is het introduceren van nieuwe technologieën, ideeën of methoden die het mogelijk maken dat een organisatie beter en efficiënter gaat werken.

Innovatie creëert ook kansen en is cruciaal voor het voortbestaan, de groei en het succes van een organisatie.

Resources

Resources zijn de middelen die een organisatie bezit bij het ondersteunen van het proces om tot een goede informatievoorziening te komen. Dit betekent natuurlijk niet dat elke bedrijfsresource hierin ondersteuning kan bieden.

De informatievoorziening is (uiteindelijk) ook een resource voor de “business” waarbij informatie wordt gezien als een heel belangrijke “asset”.

Structuur / (Adaptability)

Dit is de manier waarop een organisatie is ingericht en hoe dit een bijdrage levert aan de organisatie (op het gebied van de informatievoorziening).
Daarnaast is de inrichting van de structuur belangrijk om te kijken of deze zich aan kan passen aan voortdurend veranderende omstandigheden.

Deze omstandigheden (macro-/meso/micro-omgeving) kunnen diverse oorzaken hebben, zoals economisch, innovatie, politiek of nieuwe wet- en regelgeving.
Een adaptable organisatie kan zich heel snel aanpassen aan veranderende omstandigheden. Dit moet passen binnen de visie van een organisatie.