IGIC® Adaptable organisatie

De adaptable digitale informatie organisatie die zich snel kan aanpassen, leert van fouten, reflecteert en innoveert

De hoeveel data/gegevens en informatie neemt enorm toe. Daarnaast moet een organisatie mee met technologische innovaties.

Hoe zorgt een organisatie ervoor dat “de organisatie” gereed is voor het komende decennium.

Dit kan in organisatie die veranderingen snel kan adopteren. De adaptable organisatie.

 

EXTERNE OMGEVING

Geen bedreigingen maar kansen zien in de macro- meso omgeving. Dit moet deel uitmaken van de strategie van de organisatie, waarbij adaptable teams snel kunnen inspelen op veranderingen vanuit de externe omgeving.

INTERNE OMGEVING

Wat zijn de sterke punten, wat zijn de zwakke punten en waar kan de organisatie van leren.

TEAMS

Teams moeten eigenaarschap bezitten. Verantwoordelijkheid nemen en voelen. Zij moeten ondersteund worden door inspirerende leiders om de doelstellingen te realiseren.

LEIDER

De (transformationele) leider in de adaptable organisatie moet kunnen inspireren, motiveren, reflecteren en waarderen. Daarnaast creëert hij/zij een open vertrouwde omgeving.

INNOVATIE PROCES

Het innovatieproces moet deel uitmaken van adaptable teams. Constant kijken naar de macro- en meso omgeving en technische ontwikkelen zodat deze snel geadopteerd kunnen worden.

BEDRIJFSPROCES

Het proces voor het realiseren van de doelstellingen van een organisatie. Het is belangrijk dat er duidelijkheid is met betrekking tot de visie, strategie en doelstellingen van de organisatie.

REFLECTIEPROCES

Reflecteren is nadenken over “hoe iets gebeurd” en “wat er gebeurd”.
Het reflectieproces bestaat uit :
– horizontale reflectie
Nadenken over wat en hoe iets gebeurd in de voorgaande en volgende activiteiten.

– Verticale reflectie
Relatie tussen leider en teams.
Hoe teams gemotiveerd kunnen worden, welke doelen moeten gerealiseerd worden en welke middelen hebben zij hiervoor nodig.

LEREND PROCES

Leren van fouten die gemaakt worden in de organisatie. De leider moet zorgen voor een open vertrouwde organisatie.
Geen zondebok aanwijzen, maar actie ondernemen om te zorgen dat fouten niet meer voor kunnen komen.