IGIC® Adaptable organisatie

De adaptable digitale informatieorganisatie die zich snel kan aanpassen, leert van fouten, reflecteert en innoveert

De hoeveelheid data/gegevens en informatie neemt enorm toe. Daarnaast moet een organisatie mee met technologische innovaties.

Hoe zorgt een organisatie ervoor dat “de organisatie” gereed is voor het komende decennium.

Dit kan in een organisatie die veranderingen snel kan adopteren: de adaptable organisatie.

 

EXTERNE OMGEVING

Geen bedreigingen maar kansen zien in de macro-/meso-omgeving. Dit moet deel uitmaken van de strategie van de organisatie waarbij adaptable teams snel kunnen inspelen op veranderingen vanuit de externe omgeving.

INTERNE OMGEVING

Wat zijn de sterke punten, wat zijn de zwakke punten en waar kan de organisatie van leren.

TEAMS

Teams moeten eigenaarschap bezitten. Verantwoordelijkheid nemen en voelen. Zij moeten ondersteund worden door inspirerende leiders om de doelstellingen te realiseren.

LEIDER

De (transformationele) leider in de adaptable organisatie moet kunnen inspireren, motiveren, reflecteren en waarderen. Daarnaast creëert hij/zij een open vertrouwde omgeving.

INNOVATIE PROCES

Het innovatieproces moet deel uitmaken van adaptable teams. Constant kijken naar de macro- en meso omgeving en technologische ontwikkelingen, zodat deze snel geadopteerd kunnen worden.

BEDRIJFSPROCES

Het bedrijfsproces is het fundamenteel proces voor het realiseren van de doelstellingen van een organisatie. Het is belangrijk dat er duidelijkheid is met betrekking tot de visie, strategie en doelstellingen van de organisatie.

REFLECTIEPROCES

Reflecteren is nadenken over “hoe iets gebeurt” en “wat er gebeurt”.
Het reflectieproces bestaat uit:
– horizontale reflectie
Nadenken over wat en hoe iets gebeurt in de voorgaande en volgende activiteiten.

– Verticale reflectie
Relatie tussen leider en teams.
Hoe teams gemotiveerd kunnen worden, welke doelen gerealiseerd moeten worden en welke middelen men hiervoor nodig heeft.

LEREND PROCES

Leren van fouten die gemaakt worden in de organisatie. De leider moet zorgen voor een open en vertrouwde organisatie.
Geen zondebok aanwijzen, maar actie ondernemen om ervoor te zorgen dat fouten niet meer voor kunnen komen.