IGIC® 3F-visie

De (digitale) informatieorganisatie

De 3F-visie is een holistische visie met betrekking tot de “adaptable” (digitale) informatieorganisatie.

De 3F-visie bestaat uit Fundamenten, Factoren en Facetten van een organisatie op het gebied van informatie(voorziening).

Het geeft organisaties kans om te reflecteren in hoeverre zij mee “kunnen” in de constant veranderende (informatie)wereld.

Daarbij is óók de mens en de leider van  belang.  

De facetten : Bewustwording, just culture, eigenaarschap, commitment en empathie maken allemaal deel uit van onze visie van de mens en leider in de dynamische (informatie) organisatie.

De IGIC 3F visie bestaat uit 3 pijlers:
Fundamenten
Factoren
Facetten

De fundamenten zijn de bouwstenen van de informatieorganisatie.

De factoren zijn de wijze waarop een organisatie de fundamenten (bouwstenen) kan ondersteunen die noodzakelijk zijn voor het realiseren van de organisatie doelstellingen in de constant veranderende wereld.

De facetten bestaan uit de mens (team) en leider in de (digitale informatie) organisatie. De leider kan inspireren, motiveren, waarderen en reflecteren en mens (teams) heeft eigenaarschap en kan reflecteren, leren van fouten en kunnen (snel) innoveren.