IGIC®-model

Integraal Gebalanceerd Informatie en Communicatie-model.


Het IGIC-model staat voor een adaptable digitale informatie organisatie.

Het IGIC-model is een pragmatisch model dat bestaat uit inzichten, kennis en visie (3F) die bijdragen aan het verbeteren en optimaliseren van de informatie en de communicatie binnen (project)organisaties.

Op basis van jarenlange ervaring binnen zeer dynamische organisaties is een model ontwikkeld dat gericht is op het optimaliseren van de informatievoorziening vanuit het perspectief van informatiemanagement en een adaptable organisatie.

IGIC is een bewezen pragmatisch raamwerk met inzichten die ondersteuning bieden bij het behalen van organisatiedoelstellingen.

“Informatie is de meest waardevolle asset voor organisaties. De potentiële waarde zal alleen maar toenemen als organisaties hier goed mee omgaan in de zeer dynamische wereld”.

Het IGIC-model is een tool die in handen van informatieprofessionals snel zichtbaar resultaat oplevert.

Een bijkomend voordeel van het IGIC model is dat het naadloos kan integreren in een project- of ketensamenwerking.
Dit noemen we het IGIC-S- model, waarbij S staat voor samenwerking.

 

Balanceren

Elk vlak is met elkaar verbonden. Voor een juiste informatievoorziening dient het IGIC-model in balans te zijn met als (hoofd)doel te zorgen voor een optimaal afgestemde informatievoorziening.

Het IGIC-model kan uit balans raken als een of meerdere vlakken niet voldoende zijn ingevuld.

Een voorbeeld hiervan is het introduceren van een nieuw softwarepakket zonder rekening te houden met de eisen, behoeften en wensen van (o.a.) informatie en communicatie.
De spil in dit balansproces is de informatieprofessional.